EDUWIZ

ErnestoLamington

เลี้ยงเด็กวัยเด็ก

ในวัยที่หนึ่งเกิดถึง 1 ปี ซึ่งเรียกว่าวัยเด็กแดงนั้น ผู้เยาว์ต้องการการสังสรรค์ดูอย่างอบอุ่นเกือบชิด ต้องการให้พ่อแม่ตีกระหนาบอุ้ม กอดรัด และตอบรับสนองความจำต้องการของผู้เยาว์อย่างสม่ำเป็นปกติ เพื่อในที่เด็กจะ สามารถสร้างความมั่นใจว่าได้รับความรักและความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นการ ซึ่งการให้ความรักและการ ตอบสนองความต้องการของเด็กทารกนี้ ทั้งเป็นการกระทำหมวดธรรมดาที่สุดข้าวของแม่ทุกคน ผ่านการเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่ เมื่อทารกแรกเริ่มเกิดหิว ก็จะครวญ เพราะการร้องไห้ร้องห่มเป็นวิธีการเดียวในวัยนี้ที่ลูกจะสื่อสารให้พ่อ แม่รับรู้ เมื่อแม่ได้ยินเสียงลูกเป่าปี่ก็จะรีบวิ่งมาเพ่งดูลูก อุ้มลูกขึ้นมากอดกระชับแนบอก ให้ลูกดูดนม ลูกจะหยุดร้องทันที เมื่อดูดถันไปสักพักก็จะสบายกาย หายหิว ลูกก็จะเปิดฉากมองฤดูแม่ ซึ่งสายสืบตาของ เลือดเนื้อเชื้อไขในปูนแรกปฏิสนธินี้จะมองเห็นในระยะใกล้ๆ ประมาณ 1 ฟุต (10-12 นิ้วฟุต) พอลูกเริ่มมุ่งดูแม่ก็จะยิ้มแป้น พยักพเยิด สบตา หรือส่งน้ำเสียงคุยกับลูก เด็กก็จะจำฤดูแม่จัดหามา ต่อไปก็จะเปิดฉากพัฒนาความรู้สึกและเรียน รู้ว่า เมื่อหิวหรือแม้ไม่สบายตัว เช่น ฉ่ำเปื้อน พร้อมด้วยร้องไห้ ก็จะมีอยู่ใครคนหนึ่งที่มีความนุ่มนวล มีอ้อม กอดกระชับ มีอาหารอร่อยให้กิน ยิ้มแย้มและพูดคุยด้วยเสียงแหลมจี๊ดที่คุ้นเคย ลูกก็เริ่มรู้สึกว่า ตัวเองมีคนรักใคร่ ห่วงใย มีที่พึ่ง ที่คาดใคร่ได้ ฉะนั้นตราบใดลูกร้องไห้ร้องห่ม …

เลี้ยงเด็กวัยเด็ก Read More »

css.php